Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej oraz w ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Węgierska Górka wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Zestawienie – Lasy HCVF w Nadleśnictwie Węgierska Górka

                Zgodnie z Zasadą 6 kryterium 4 krajowego standardu FSC, Nadleśnictwo Węgierska Górka wyznaczyło ekosystemy referencyjne, czyli powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji człowieka.

Zgodnie z Zasadą 6 kryterium 2 krajowego  standardu FSC, Nadleśnictwo Węgierska Górka wyznaczyło strefy ochronne i powierzchnie ochronne w celu maksymalizacji ich wpływu na zachowanie i ochronę bioróżnorodności.

Zestawienie – Lasy referencyjne, strefy i powierzchnie ochronne w Nadleśnictwie Węgierska Górka

 

Poniżej znajdują się Linki do stron zawierających informacje na temat lasów HCVF:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/lasy