Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring ptaków strefowych

Monitoring ptaków strefowych

Na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka nie występuje ochrona strefowa.