Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych

Administratorem  Danych  Osobowych  jest:

Nadleśnictwo Węgierska Górka,

ul. Zielona 62, 34-350 Węgierska Górka,

e-mail:  wegierska-gorka@katowice.lasy.gov.pl.

 

Nadleśnictwo powołało Inspektora Ochrony Danych: 

ul. Leszczynowa 33A, 62-500 Konin ,  e-mail: biuro@comp-net.pl

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu związanych z działalnością Nadleśnictwa  wynikającą z przepisów prawa na podstawie art.6 ust 1c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne.